Điều khoản

Chính sách bảo mật

* Về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, thông tin thẻ tín dụng

Trên cơ sở thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin khách hàng cần thiết, công ty chúng tôi chỉ sử dụng vào các mục đích sau:

(1) Dùng cho thuê thiết bị phát Wifi di độngbvà các dịch vụ khác ;

(2) Gửi thư mời cho các hội thảo, triển lãm, hội chợ, và dịch vụ khác của Wi-Ho! Việt Nam.

(3) Phân tích tình hình sử dụng, tác động của các chính sách và nâng cao chất lượng dịch vụ;

(4) Dùng để ngăn chặn các hợp đồng bất hợp pháp, sử dụng không đúng, hoặc không thanh toán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ;

(5) Thông tin cá nhân có thể được gửi cho các bên đối tác dưới sự đồng ý của khách hàng.

Các bài viết khác

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Wi-Ho! Việt Nam

Lầu 1, 19 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028-6689-1313
Thanh toán bảo mật

Wi-Ho! Service Center

Thứ Hai - Sáu, 8:30AM - 5:30PM

Thứ Bảy, 8:30AM- 12:00PM

0969 446 939

Để nâng cao chất lượng phục vụ quý khách,
các cuộc gọi có thể sẽ được ghi âm.

Liên hệ