Chính sách bảo mật

* Về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, thông tin thẻ tín dụng

Trên cơ sở thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin khách hàng cần thiết, công ty chúng tôi chỉ sử dụng vào các mục đích sau:

(1) Dùng cho thuê thiết bị phát Wifi di độngbvà các dịch vụ khác ;

(2) Gửi thư mời cho các hội thảo, triển lãm, hội chợ, và dịch vụ khác của Wi-Ho! Việt Nam.

(3) Phân tích tình hình sử dụng, tác động của các chính sách và nâng cao chất lượng dịch vụ;

(4) Dùng để ngăn chặn các hợp đồng bất hợp pháp, sử dụng không đúng, hoặc không thanh toán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ;

(5) Thông tin cá nhân có thể được gửi cho các bên đối tác dưới sự đồng ý của khách hàng.

Các bài viết khác