Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Điều 1: Cung cấp dịch vụ

Công ty TNHH Wi-Ho! Vietnam (gọi tắt là “Wi-Ho!”) cung cấp thiết bị phát WiFi (gọi tắt là "Thiết bị") và dịch vụ cho thuê (gói hàng ngày) (gọi tắt là "Dịch vụ") cho cá nhân và các đơn vị dưới đây là "Bên ký kết") để sử dụng Dịch vụ. Bên ký kết sẽ hiểu đầy đủ và tuân thủ hợp đồng mới về các quy định (gọi tắt là "Hợp đồng cá nhân") do Công ty thực hiện trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Điều 2: Điều khoản Sử dụng

     1. Hợp đồng cá nhân là một phần của Điều khoản sử dụng. Nếu nội dung của Điều khoản sử dụng và Hợp đồng Cá nhân không đồng nhất với nhau, nội dung của Hợp đồng Cá nhân sẽ được áp dụng một cách ưu tiên .
     2. Công ty có quyền thực hiện các thay đổi về nội dung các dịch vụ của mình cũng như áp dụng Hợp đồng này, phí , lệ phí và chiết khấu, bên ký sẽ tuân theo hợp đồng và nội dung của dịch vụ sau khi đã có những thay đổi .

Điều 3: Chính sách bảo mật

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân từ Bên ký kết cho các mục đích trong phạm vi chính sách bảo mật của công ty . Sau khi ký kết bên Công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho bên ký kết .

Điều 4: Chứng thực cá nhân

Bên ký kết sẽ phải trình chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) để công ty có thể đăng ký dịch vụ và khi giao thiết bị cho bên ký kết.

Điều 5: Chương Trình 

        1. Bên ký kết sẽ được áp dụng các Dịch vụ theo phương thức do Công ty quy định. 
        2. Bên thuê nếu có vấn đề cá nhân phát sinh thì hợp đồng đã ký vẫn có hiệu lực .
        3. Wi-Ho! Vietnam là nơi có quyết định cuối cùng cho bên thuê và loại thiết bị cho thuê
        4.  Cá nhân là người ký kết hợp đồng có thể tối đa thuê 6 thiết bị 
        5. Trong nội dung hợp đồng (số lượng thiết bị , thời gian v,v…) bên phía công ty có thể thu tiền mặt đặt cọc hoặc thu qua thẻ tín dụng 

Điều 6:  Huỷ bỏ kế hoạch thuê và lệ phí

        1. Trước khi nhận được thiết bị , nếu bên ký kết ( khách hàng ) muốn huỷ bỏ kế hoạch thuê router có thể gửi email , gọi điện thoại hoặc vào Facebook của Wi-Ho! Vietnam để huỷ.
        2. Nếu quyết định huỷ bỏ chương trình trong vòng 3 ngày làm việc trước ngày nhận được thiết bị, Wi-Ho! Vietnam sẽ tính phí cho đơn hàng là 100,000 đồng và phí ship phát sinh nếu có. 
        3. Wi-Ho! Vietnam sẽ tính lệ phí làm thủ tục khi Bên ký kết (khách hàng ) không nhận thiết bị vào ngày dự kiến ​​tiếp nhận. 
        4. Wi-Ho! Vietnam có thể áp dụng các chi phí điều chỉnh như phí sử dụng và lệ phí thủ tục mà không cần sự đồng ý của bên ký kết ( khách hàng ) , không tính vào khoản tiền cọc mà Wi-Ho! Vietnam đã nhận .

Điều 7: Những thay đổi trong nội dung chương trình

        1. Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao nhận , đổi lịch trình của chuyến đi , đổi lại lịch trình xuất ngoại thì xin vui lòng thông báo cho Wi-Ho! Vietnam.
        2. Nếu thiết bị được trả lại trước thời gian trong hợp đồng thì xem như hợp đồng đã hoàn tất .
        3. Khi Bên thuê đã làm đơn yêu cầu theo quy định tại Điều 1 trong vòng 3 (ba) ngày trước khi tiếp nhận thiết bị, Wi-Ho! Vietnam sẽ thực hiện các thay đổi nói trên.
        Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng kiểm kê của thiết bị hiện có, các thay đổi nói trên có thể không được thực hiện.
        4. Nếu bạn nộp đơn đăng ký theo quy định tại khoản 1 trong vòng 2 ngày trước ngày khi ​​thiết bị , Công ty sẽ không thể giải quyết cho trường hợp này .
        5. Nếu như trả trước thiết bị hoặc thay đổi hợp đồng thì phải xuất trình hoá đơn/ chứng từ nếu không sẽ không được giải quyết. 

Điều 8 : Tiền tệ và thời gian nộp phí

        1. Hợp đồng sẽ lấy thời gian của Việt Nam làm chuẩn và tính phí theo ngày .
        2. Thời gian tính phí của hợp đồng bắt đầu từ lúc bạn xuất ngoại và kết thúc vào ngày bạn trở về nước 
     3. Ngày tính phí của hợp đồng là khi bên thuê nhận tại sân bay hoặc địa điểm nơi giao thiết bị trong ngày thứ 2. Hoặc thiết bị sẽ được giao cho bên thuê 1 (một) ngày trước khi xuất ngoại . 
        4. Ngày kết thúc tính lệ phí là ngày bên ký kết giao lại thiết bị tại sân bay hoặc giao đến địa chỉ Wi-Ho! Vietnam và Wi-Ho! Vietnam sẽ tính phí đến ngày ghi trên hoá đơn giao nhận .
        5.Phí trễ, quá hạn : Nếu thiết bị trả trễ hẹn , Công ty sẽ áp dụng khoản phí trả muộn từ ngày vượt quá thời hạn cho đến ngày trả lại theo tiêu chuẩn nhân một ngày tương đương với phí thuê theo số ngày vượt quá thời hạn. Bên ký kết phải chịu phí trễ hẹn vì trả thiết bị vượt quá thời hạn qui định. Tuy nhiên, Bên thuê sẽ được miễn phí phí trễ hẹn nếu có thể cung cấp bằng chứng rằng không thể trả lại thiết bị vì những bất tiện như chuyến bay bị trì hoãn hoặc thiên tai, cũng như khi Wi-Ho! Vietnam chấp thuận miễn trừ theo quyết định của mình.

Điều 9 : Chấm dứt hợp đồng

         1.  Khi bên thuê (khách hàng ) nếu vi phạm 1 số vấn đề sau thì bên phía công ty sẽ không thông báo và  chấm dứt hợp đồng ngay lập tức
              ① Nếu vi phạm vào điều 5 khoản 3 công ty sẽ xem như không hợp lệ .
              ② Nếu có hành vi vi phạm trong điều 14 thì xem như khách hàng sẽ bị cấm thuê thiết bị .
              ③ Nếu bên khách hàng không liên lạc với công ty mà cố tình sử dụng dịch vụ và nếu sử dụng quá hạn sử dụng hơn 7 ngày 
              ④ Nếu khách hàng cố tình chậm trễ việc thanh toán hoặc không thanh toán .
              ⑤ Nếu tình trạng thẻ tín dụng của khách hàng có vấn đề hoặc không còn hạn sử dụng .
              ⑥ Nếu bên thuê (khách hàng) có hành vi gây tổn hại danh dự đối với công ty .
        2. Nếu có bất kỳ khoản nào trong các khoản trên xảy ra, Công ty có thể áp dụng ngay các khoản phí được điều chỉnh như phí sử dụng mà không cần có sự đồng ý của Bên ký kết vào khoản tiền đặt cọc tại thời điểm làm hợp đồng .

Điều 10 : Điều khoản thanh toán

Công ty chấp nhận các phương thức thanh toán sau:
         1. Thẻ tín dụng
         2. Tiền mặt
         3. Chuyển khoản 

Điều 11 : Chi phí sử dụng và các chi phí khác

        1. Phí sử dụng cho Dịch vụ này được quy định trong trang web chính thức của Wi-Ho! Vietnam và mẫu đơn đăng ký.
        2. Bên thuê sẽ chịu những chi phí sau đây ngoài khoản phí sử dụng quy định tại khoản trên:
① Bồi thường cho Wi-Ho! Vietnam theo quy định đối với các thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc hư hỏng;
② Nếu có trường hợp gia hạn thời gian thuê thiết bị hoặc làm hư hỏng thiết bị thì phía bên thuê sẽ tính thêm chi phí và có thể trừ vào tiền cọc trước đó .
③ Sau khi đăng ký thuê , Bên thuê sẽ phải thanh toán phí sử dụng theo quy định tại Điều 1 bất kể có sử dụng dịch vụ hay không .
④ Khi sử dụng dịch vụ này, nếu trường hợp không thể sử dụng, vui lòng liên hệ vào dịch vụ khách hàng, nếu bạn không thực hiện bước này sẽ xem như từ bỏ quyền và lợi ích của mình .           
        3. Ngoài khoản phí sử dụng quy định tại Điều 1, Bên thuê sẽ chịu các chi phí sau đây:
                 ① Bên ký kết có thể phát sinh các chi phí do các công ty viễn thông  liên quan đến việc sử dụng thiết bị sau khi kết thúc.
② Nếu thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc bị bên thứ ba sử dụng bất hợp pháp, sẽ phát sinh thêm chi phí sử dụng ( như theo thông tư của Wi-Ho! Vietnam ở điều 20 khoản 2 , và theo đó, đường truyền sẽ tạm ngưng dịch vụ để không thể sử dụng).
                 ③ Từ sau khi ký hợp đồng đến khi tiếp nhận, chi phí chỉ phát sinh khi sử dụng thiết bị . 
                 ④ Vì có khi khách hàng sẽ có những cuộc gọi hội nghị hoặc gọi nhóm, nên có thể có phát sinh chi phí thêm.
         4. Bên thuê sẽ chịu trách nhiệm về chi phí cuộc gọi (nếu có) khi liên hệ với các đại diện dịch vụ khách hàng ở Nhật Bản, Đài Loan hoặc các nước khác. 

Điều 12 : Không chuyển nhượng Quyền và nghĩa vụ

Bên thuê (khách hàng) không nên chuyển giao quyền và nghĩa vụ sau khi ký hợp đồng, và không sử dụng để thế chấp cho người thứ ba .

Điều 13 : Bảo Quản thiết bị

Bên thuê có nhiệm vụ quản lý và bảo quản thiết bị một cách cẩn thận .

Điều 14: Các vấn đề bị nghiêm cấm

Bên ký kết (khách hàng) bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

        ① Hành vi phạm pháp .
        ② Gây rối nơi công cộng , phong tục tập quán hoặc vi phạm hình sự .
        ③ Tiến hàng tách, thay đổi, sửa đổi, chuyển nhượng, cho thuê, bán và thay đổi tên Thiết bị, cũng như thế chấp tài sản .
        ④ Công khai mã số băng thông của thiết bị bằng cách in hoặc tạo hiển thị nó cho mọi người .
        ⑤ Xóa thẻ SIM ra khỏi Thiết bị .
        ⑥ Thay đổi mật khẩu của Thiết bị .
        ⑦ Các hành vi vi phạm chính sách sử dụng thiết bị do Công ty quy định.

Điều 15 : Trách nhiệm về sự thiệt hại

        1. Bên thuê sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với Wi-Ho! Vietnam với các lý do nêu trên tại thời điểm sử dụng dịch vụ .
        2. Wi-Ho! Vietnam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại mà bên ký kết gây ra đối với bên thứ ba hoặc nếu có xung đột phát sinh giữa hai bên tại thời điểm sử dụng dịch vụ. Bên thuê sẽ tự chịu trách nhiệm và sẽ giải quyết các vấn đề cũng như sẽ phải bồi thường các chi phí phát sinh .

Điều 16: Giới hạn phạm vi thiệt hại của Công ty

Wi-Ho! Vietnam chỉ chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại cho bên thuê (khách hàng) duy nhất về lệ phí sử dụng dịch vụ khi thiệt hại trực tiếp đến bên ký kết là do Wi-Ho! Vietnam. Wi-Ho! Vietnam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về thiệt hại đặc biệt nào như gây mất lợi nhuận hoặc có thể sự việc xảy ra không lường trước được .

Điều 17: Phạm vi trách nhiệm của Công ty về vấn đề kết nối 

Phạm vi trách nhiệm pháp lý do các vấn đề kết nối (dưới đây gọi là "vấn đề kết nối") trong quá trình đăng ký dịch vụ sẽ chỉ giới hạn trong các phát sinh từ sự cố trong thiết bị do Công ty cung cấp. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các vấn đề về kết nối phát sinh từ các lý do không được quy định của Công ty .

Điều 18: Chính sách sử dụng

        ① Để duy trì chất lượng mạng và sử dụng ổn định, công ty viễn thông có thể giới hạn hoặc làm gián đoạn mạng truyền thông mà không cần thông báo. Do đó, bên ký kết có thể gặp phải sự cố kết nối Wi-Fi hoặc về tốc độ truyền thông mà Wi-Ho! Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm và bên ký kết vẫn có nghĩa vụ phải trả phí sử dụng cho Wi-Ho! Vietnam.
        ② Chính sách sử dụng hợp lý (Chính sách sử dụng của truyền thông dữ liệu quốc tế)
        ③ Các quốc gia và khu vực sử dụng các sản phẩm nói chung có giới hạn số lượng dữ liệu mà người ta có thể sử dụng, và bên ký kết không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại khi không thể kết nối internet hoặc tốc độ kết nối internet bị chậm lại bằng cách xem các chương trình truyền hình hoặc phim trên Internet trong nhiều giờ và tải các tệp lớn và trò chơi trực tuyến .

Điều 19: Cam kết về Tạm ngưng sử dụng dịch vụ

Nếu bên thuê thuộc một trong các mục sau đây, Wi-Ho! Vietnam có thể đình chỉ sử dụng hoặc tạm thời đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ và bên thuê vẫn có nghĩa vụ phải trả phí sử dụng phát sinh từ thời gian tạm ngừng:

        ① Khi vi phạm vào điều 9 của quy định ;
        ② Có hành vi vi phạm trong điều 14 ( các vấn đề cấm ) 
        ③ Trường hợp khác không thể tránh như trường hợp trục trặc kỹ thuật. 

Điều 20: Thiết bị bị mất, bị đánh cắp và hư hỏng

        1. Bên thuê sẽ bồi thường cho Wi-Ho! Vietnam về các thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc hư hỏng.
        2. Bên thuê sẽ thông báo ngay cho Wi-Ho! Vietnam về thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc hư hỏng.
        3. Sau thông báo của khách hàng , Công ty sẽ yêu cầu công ty viễn thông ngay lập tức đình chỉ các đường truyền thông trên dịch vụ .
        4. Bên Ký kết sẽ chịu các chi phí liên quan đến Điều 11 khoản 3 khi thiết bị được sử dụng trái phép bởi một bên thứ ba trước khi có sự đình chỉ đường dây thông tin nói ở đoạn trên.

Điều 22: Cam kết của Bên thuê (khách hàng )

        ① Bên thuê (khách hàng) có thể nhận được hóa đơn riêng từ công ty viễn thông nếu thực hiện chuyển vùng dữ liệu với thiết bị của mình khi sử dụng dịch vụ;
        ② Wi-Ho! Vietnam sẽ không đảm bảo tất cả các hoạt động như đặc điểm kỹ thuật của máy móc và thiết bị, và sẽ không đảm bảo khả năng tương thích với mục đích sử dụng khi Bên thuê sử dụng thiết bị riêng cho Dịch vụ.
        ③ Khi thiết bị bị khoá bởi mật khẩu của công ty , thì bên thuê (khách hàng) phải mang thiết bị đến công ty . 
        ④ Bên thuê (khách hàng) phải đồng ý cho phía bên công ty gửi mẫu mail thông tin quảng cáo thiết bị .

Điều 23: Luật và Toà án

Nếu có tranh chấp trong các quy định và hợp đồng này, Toà án tại Việt Nam sẽ được coi là thẩm quyền duy nhất của vụ kiện sơ thẩm.

Chính sách bảo mật

* Về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, thông tin thẻ tín dụng

Trên cơ sở thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin khách hàng cần thiết, công ty chúng tôi chỉ sử dụng vào các mục đích sau:

(1) Dùng cho thuê thiết bị phát Wifi di độngbvà các dịch vụ khác ;

(2) Gửi thư mời cho các hội thảo, triển lãm, hội chợ, và dịch vụ khác của Wi-Ho! Việt Nam.

(3) Phân tích tình hình sử dụng, tác động của các chính sách và nâng cao chất lượng dịch vụ;

(4) Dùng để ngăn chặn các hợp đồng bất hợp pháp, sử dụng không đúng, hoặc không thanh toán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ;

(5) Thông tin cá nhân có thể được gửi cho các bên đối tác dưới sự đồng ý của khách hàng.

Phí Bảo hiểm và Giá đền bù

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho cả đôi bên trong trường hợp xảy ra hư hỏng hoặc mất mát thiết bị ngoài ý muốn, Wi-Ho! Vietnam xin mời Quý khách tham gia chương trình bảo hiểm thiết bị với giá mua và biểu phí đền bù kèm theo:

Giá bảo hiểm cho thiết bị phát wifi di động: 38,000 VNĐ/thiết bị/ngày.